(044) 232-39-54

e-mail: napfa@ukr.net

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАІНИ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ


(НАПФА) є незалежною неприбутковою організацією. У процесі діяльності Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ об'єднує на добровільних засадах юридичні особи, які працюють у сфері недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Основними напрямками роботи є: активна співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади України.


Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України  та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів


(НАПФА) є незалежною неприбутковою організацією. У процесі діяльності Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ об'єднує на добровільних засадах юридичні особи, які працюють у сфері недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Основними напрямками роботи є: активна співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади України.


СМОТРЕТЬ ОБЗОР

Основні принципи роботи


Основні напрямки роботи


ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ефективність системи управління - кожний член Асоціації має можливість реально впливати на її діяльність.

РІВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ

Рівність всіх членів Асоціації відсутність в роботі Асоціації будь-яких преференцій.

ОПЕРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Професійність надання якісних, оперативних послуг своїм учасникам, які принесуть їм конкретну допомогу в професійній діяльності.

ПРОЗОРІСТЬ

Прозорість і відповідальність - кожний член Асоціації знає, які завдання стоять перед Асоціацією та якими є результати її роботи.

Активна співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади

Розвиток міжнародних контактів.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення України.

Розробка єдиних норм, стандартів етики поведінки на ринку.

Створення технічних та програмних центрів, які сприятимуть спрощенню роботи адміністраторів НПФ.

СТАТИСТИКА НА 01.07.2020

 НПФ

АНПФ

Активи НПФ 

(на 30.09.20)

Учасники НПФ 

(на 30.09.20)

Сердньозважений ОПВ (на 30.09.20)

Прожитковий мінімум для непрацездатних громадян

Мінімальна зарплата

Мінімальна пенсія за віком

Мінімальна податкова соціальна пільга

63

22

3488,6 млн.грн

880,4 тис.осіб

15,1 %

1712 грн

4723 грн

1712 грн

1051 грн

Історія НАПФА

Заснування

2007-2008

2009-2013

2014-2018

Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА) є незалежною неприбутковою організацією. Вона була заснована 6 травня 2004 року. У процесі діяльності Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ об'єднує на добровільних засадах юридичні особи, які працюють у сфері недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Свою роботу на ринку НПЗ Національна Асоціація здійснює на принципах добровільності, рівноправності членів, гласності та відкритості для всіх зацікавлених сторін. Партнером Асоціації тривалий час була АМР США / компанії ПАДКО, спільно з якою в рамках проекту "Впровадження пенсійної реформи в Україні" було проведено низку заходів (круглі столи, семінари, навчання), у яких брали участь не лише учасники ринку НПЗ, а і представники державних органів (Мінпраці, ПФУ, ДКЦПФР, Держфінпослуг, Мінекономіки). З ініціативи та за підтримки Асоціації у 2004 році було створено Робочий комітет по опрацюванню вимог до програмного забезпечення адміністраторів НПФ, до складу якого увійшли представники недержавних

пенсійних фондів, адміністраторів НПФ, розробників програмного забезпечення, а також Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, яким було розроблено по подано на розгляд Держфінпослуг Методику оцінювання програмного продукту. Щодо вивчення зарубіжного досвіду розвитку ринків НПЗ, Асоціацією проведено зустрічі за участю Ольги Петрової, генерального директора Спецдепозитарія НПФ "ІРКОЛ" (Російська Федерація), Андрія Михайлова, генерального директора Московського міського НПФ (Російська Федерація), Цезарія Меха, консультанта з питань інвестування пенсійних коштів, колишнього Першого президента Управління нагляду за діяльністю НПФ (Польща).Також Асоціація спільно з іншими організаціями, що сприяють розвитку системи НПЗ в Україні, взяла участь у підготовці та проведенні таких заходів, як міжнародна конференція "Накопичувальна пенсійна система: впровадження та перспективи розвитку", семінари "Взаємодія компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів" та "Нова пенсійна система України. Пенсійні програми для підприємств, організацій та установ".

З листопада 2007 року Асоціація активізувала свою діяльність: змінились засновники, керівництво, кількість членів збільшилась з 10 до 21. 21 лютого 2008 року здійснено реєстрацію змін до Статуту Асоціації, з”явилася офіційна скорочена назва НАПФА. Насьогодні, представники НАПФА включені до складу робочих груп державних органів (Держфінпослуг, Держфінмоніторинг, Мінпраці), беруть активну участь у підготовці нормативно-правової бази з питань НПЗ, зокрема, вона входить до складу створеної Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Робочої групи по підготовці Проекту Закону "Про внесення змін та доповнень до Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення. Одним з пріоритетних напрямків діяльності є інформаційно-роз”яснювальна робота. Так, Асоціація брала участь у науково-практичній конференції УАІБ «Ринок інвестиційних послуг в Україні: очікування та реалії» 21 лютого ц.р., у березні проведено семінар «Звітність з недержавного пенсійного забезпечення», у червні в рамках конференції УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність» з ініціативи Асоціації було проведено секційне засідання: «Чотири роки недержавного пенсійного забезпечення: що попереду?»

Основні принципи роботи

ЕФЕКТИВНЕ УТРАВЛІННЯ

Ефективність системи управління - кожний член Асоціації має можливість реально впливати на її діяльність.

РІВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ

Рівність всіх членів Асоціації відсутність в роботі Асоціації будь-яких преференцій.

ОПЕРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Професійність надання якісних, оперативних послуг своїм учасникам, які принесуть їм конкретну допомогу в професійній діяльності.

ПРОЗОРІСТЬ

Прозорість та відповідальність - кожний член Асоціації повинен знати, які завдання стоять перед Асоціацією та якими є  результати її роботи.

Основні напрямки роботи

Активна співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади

Розвиток міжнародних контактів.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення України.

Розробка єдиних норм, стандартів етики поведінки на ринку.

Створення технічних та програмних центрів, які сприятимуть спрощенню роботи адміністраторів НПФ.

Історія НАПФА

Заснування

2007-2008

2009-2013

2014-2018

Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА) є незалежною неприбутковою організацією. Вона була заснована 6 травня 2004 року. У процесі діяльності Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ об'єднує на добровільних засадах юридичні особи, які працюють у сфері недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Свою роботу на ринку НПЗ Національна Асоціація здійснює на принципах добровільності, рівноправності членів, гласності та відкритості для всіх зацікавлених сторін. Партнером Асоціації тривалий час була АМР США / компанії ПАДКО, спільно з якою в рамках проекту "Впровадження пенсійної реформи в Україні" було проведено низку заходів (круглі столи, семінари, навчання), у яких брали участь не лише учасники ринку НПЗ, а і представники державних органів (Мінпраці, ПФУ, ДКЦПФР, Держфінпослуг, Мінекономіки). З ініціативи та за підтримки Асоціації у 2004 році було створено Робочий комітет по опрацюванню вимог до програмного забезпечення адміністраторів НПФ, до складу якого увійшли представники недержавних

пенсійних фондів, адміністраторів НПФ, розробників програмного забезпечення, а також Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, яким було розроблено по подано на розгляд Держфінпослуг Методику оцінювання програмного продукту. Щодо вивчення зарубіжного досвіду розвитку ринків НПЗ, Асоціацією проведено зустрічі за участю Ольги Петрової, генерального директора Спецдепозитарія НПФ "ІРКОЛ" (Російська Федерація), Андрія Михайлова, генерального директора Московського міського НПФ (Російська Федерація), Цезарія Меха, консультанта з питань інвестування пенсійних коштів, колишнього Першого президента Управління нагляду за діяльністю НПФ (Польща).Також Асоціація спільно з іншими організаціями, що сприяють розвитку системи НПЗ в Україні, взяла участь у підготовці та проведенні таких заходів, як міжнародна конференція "Накопичувальна пенсійна система: впровадження та перспективи розвитку", семінари "Взаємодія компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів" та "Нова пенсійна система України. Пенсійні програми для підприємств, організацій та установ".

З листопада 2007 року Асоціація активізувала свою діяльність: змінились засновники, керівництво, кількість членів збільшилась з 10 до 21. 21 лютого 2008 року здійснено реєстрацію змін до Статуту Асоціації, з”явилася офіційна скорочена назва НАПФА. Насьогодні, представники НАПФА включені до складу робочих груп державних органів (Держфінпослуг, Держфінмоніторинг, Мінпраці), беруть активну участь у підготовці нормативно-правової бази з питань НПЗ, зокрема, вона входить до складу створеної Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Робочої групи по підготовці Проекту Закону "Про внесення змін та доповнень до Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення. Одним з пріоритетних напрямків діяльності є інформаційно-роз”яснювальна робота. Так, Асоціація брала участь у науково-практичній конференції УАІБ «Ринок інвестиційних послуг в Україні: очікування та реалії» 21 лютого ц.р., у березні проведено семінар «Звітність з недержавного пенсійного забезпечення», у червні в рамках конференції УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність» з ініціативи Асоціації було проведено секційне засідання: «Чотири роки недержавного пенсійного забезпечення: що попереду?»

Члени НАПФА

За великий проміжок часу ми успішно спрацювалися  з багатьма спілками і підприесмтвами, які тепер стали нашими друзями.

Члени НАПФА

За великий проміжок часу ми успішно спрацювалися  з багатьма Адміністраторами, Недержавними пенсійними фондами  і підприесмтвами, які тепер стали нашими друзями. 

Сподіваємося, що коло наших друзів буде постійно розширюватися.

РИБАЛЬЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Голова Ради

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Член ради 

МАКАРЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

Член ради 

ЗАЛИНСЬКИЙ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Член ради 

СВИСТУН МАРИНА ЛЕОНІДІВНА

Член ради 

ПОГОРЄЛИЙ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Член ради 

Рада Асоціації

СЕЛЕВЕРСТОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Член Ради

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Член Ради 

МАКАРЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

Голова Ради 

ЗЕЛИНСЬКИЙ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Член ради 

СВИСТУН МАРИНА ЛЕОНІДІВНА

Член ради 

ПОГОРЄЛИЙ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Член ради 

Внутрішні документи

Витяг із Статуту

Положення про членство

КЗДВ

Єтічний кодекс

Структура асоціацій

Внутрішні документи

Витяг із Статуту

Положення про членство

КЗДВ

Єтічний кодекс

Структура асоціацій

    Заява на вступ

ЗАЯВНИК (ПІП) *
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ *
ТЕЛЕФОН *
КОД ЄДРПОУ *
НАЗВА ТОВАРИСТВА *

Завантаж файли, заповни їх, а потім додай до форми.

Заява про вступ у двох єкземплярах

Відомості про технічне забезпечення 

Інформація про сертифікованих  працівників 

Основні відомості про недержавні пенсійні фонди

Заповнений файл Заява про вступ *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Відомості про технічне забезпечення *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Інформація про сертифікованих працівників *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Основні відомості про недержавні пенсійні фонди *
Прикрепить файл...

    Заява на вступ

ЗАЯВНИК (ПІП) *
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ *
ТЕЛЕФОН *
КОД ЄДРПОУ *
НАЗВА ТОВАРИСТВА *

Завантаж файли, заповни їх, а потім додай до форми.

Заява про вступ у двох єкземплярах

Відомості про технічне забезпечення 

Інформація про сертифікованих  працівників 

Основні відомості про недержавні пенсійні фонди

Заповнений файл Заява про вступ *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Відомості про технічне забезпечення *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Інформація про сертифікованих працівників *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Основні відомості про недержавні пенсійні фонди *
Прикрепить файл...

Телефон: (044) 232-39-54

Email: napfa@urk.net

Адрес: napfa@urk.net Україна, 01010, м.Київ, вул.Івана Мазепи 10, оф.211